RADA PARAFIALNA

Ze statutu Rady Parafialnej:

“Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Wilkszynie, powołuje społeczny organ doradczy – Radę Parafialną, zwaną dalej Radą, której zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.”

Statut Rady Parafialnej

W skład Rady Parafialnej na kadencję 2009-2014 wchodzą:

z urzędu:

 

1. Ksiądz Proboszcz,
2. Grzegorz Dzwonkowski — nadzwyczajny szafarz Komunii Św,
3. Paweł Machnikowski — nadzwyczajny szafarz Komunii Św,
4. Bogdan Szymczyk — nadzwyczajny szafarz Komunii Św,
5. Agnieszka Dzwonkowska — katecheta,
6. Beata Kełpińska — przedstawiciel kół różańcowych,

przedstawiciele katolików świeckich reprezentujących wsie z terenu parafii (z wyboru):

 

1. Danuta Bogus-Łyś — Brzezina,
2. Andrzej Dunajski — Brzezina,
3. Kazimierz Sawicki — Brzezina,
4. Edyta Gąsiecka — Pisarzowice,
5. Grzegorz Bogusławski — Pisarzowice,
6. Artur Ciesiółka — Pisarzowice,
7. Zbigniew Kramarski — Wilkszyn,
8. Marcin Szala — Wilkszyn,
9. Jolanta Lont — Wilkszyn.