AKCJA KATOLICKA

logo_akParafialny Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej w Wilkszynie (POAK) został powołany do życia 2 marca 2012 roku.

Czym jest Akcja Katolicka? Jest to stowarzyszenie świeckich katolików, które odrodziło się w 1996 roku na wzór działającej w Polsce przed II wojną światową Akcji Katolickiej. Zdaniem ks. kardynała Henryka Gulbinowicza – inicjatora odrodzenia się tego stowarzyszenia na terenie archidiecezji wrocławskiej – “ponowne zaistnienie Akcji Katolickiej w środowiskach diecezjalnych, parafialnych w jej nowej strukturze, a także współczesnych, a więc odpowiadającym dzisiejszym warunkom i potrzebom formach oddziaływania apostolskiego, jest koniecznością obecnego czasu zbawienia. Akcja Katolicka postrzegana jest jako ważny element nowej ewangelizacji. Katolicy świeccy zrzeszeni i uformowani w Akcji Katolickiej mogą kształtować od wewnątrz, w duchu zasad katolickiej nauki społecznej struktury życia społecznego w obszarach kultury, oświaty, życia zawodowego, polityki, działalności społecznej i samorządowej”.

Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, a jej patronami są: św. Wojciech, św. Jan Chrzciciel i św. Jadwiga Śląska.

Zob. Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej

Do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii w Wilkszynie należy 19 członków, z których większość bardzo aktywnie włącza się w życie parafii, a także archidiecezji oraz w inne działania społeczne.

poak_wilkszyn_czlonkowie_i_sympatycy_x_2012_0

poak_wilkszyn_czlonkowie_x_2013

Jeśli chcesz się do nas przyłączyć, skontaktuj się z nami!

e-mail: kamilla.jasinska@gmail.com, tel. 519 305 402