Ogłoszenia duszpasterskie 17.07.2016

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

MSZE ŚW. W NIEDZIELE – 8.30, 10.00, 11.30

W tym tygodniu kościół św. wspomina:

  • 20.07. środa – bł. Czesława
  • 22.07. piątek – św. Marii Magdaleny
  • 23.07. sobota –św. Brygidy

1. Kancelaria parafialna w tygodniu czynna po Mszy św. patrz. intencje Mszy św.

2. Od 20 do 25 lipca we Wrocławiu odbędą się diecezjalne spotkania Światowych Dni Młodzieży a od 26 lipca rozpoczną się centralne uroczystości w Krakowie.

3. 7 sierpnia w naszej parafii przeżywać będziemy doroczną uroczystość ku czci św. Wawrzyńca patrona parafii. Suma odpustowa o godz. 13.00 o 15.00 rozpocznie się festyn Rodzinny. Zwracam się do państwa o pomoc w przygotowaniu festynu, Matki Różańcowe o upieczenie ciast i pomoc finansową.

4. Za tydzień po każdej Mszy św. z okazji św. Krzysztofa odbędzie się poświęcenie pojazdów.

5. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

Zap. II

  • Katarzyna Krawiec – Wrocław
  • Marcin Gałczyński – Wilkszyn