Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2016

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

MSZE ŚW. W NIEDZIELE – 8.30, 10.00, 11.30

W tym tygodniu kościół św. wspomina:

  • 21.11. poniedziałek – Ofiarowanie NMP
  • 22.11. wtorek – św. Cecylii
  • 24.11. czwartek – Świętych męczenników Andrzeja i Towarzyszy

1. Kancelaria parafialna w tygodniu czynna po Mszy św. patrz intencje.

2. W naszym kościele działa na żywo kamera internetowa, dlatego zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. ludzi chorych i starszych.

3. Za tydzień rozpoczyna się okres Adwentu, będzie dodatkowa Msza św. popołudniowa o godz. 16.00.

4. Za tydzień zbiórka do puszki na wsparcie św. Mikołaja.

5. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy zorganizowaniu szlachetnej paczki.
W tym rogu chcemy zorganizować paczkę dla ks. Filipa i dzieci ze szkoły w Togo.
Koordynatorem szlachetnej paczki jest Pani Anna Kowalewska tel. 512191021.