Darowizny

Jak co roku istnieje możliwość otrzymania od Urzędu Skarbowego zwrotu za darowizny przekazane na rzecz parafii.

Poniżej przedstawiamy ogólne (!) zasady dotyczące darowizny na cele kultu religijnego od osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, o dzieło. Firmy oraz osoby rozliczające podatek zryczałtowany obowiązują zasady nieznacznie różniące się od tych podanych poniżej. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z doradcą podatkowym lub z Urzędem Skarbowym (US Środa Śląska, tel.: 71 317 25 45).


Dane do przelewu:

Parafia Św. Wawrzyńca
Wilkszyn, ul. Szkolna 1
55-330 Miękinia

19 1020 5242 0000 2702 0151 6665

Pobierz formularze przelewu


 

Ile mogę odpisać?

Wartość przekazanej darowizny na cele kultu religijnego może być dowolnie wysoka, lecz od podstawy opodatkowania odliczyć można nie więcej niż 6% rocznego dochodu (dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu).

Przykład: Przychód pani Anny, zatrudnionej na umowę o pracę, wyniósł 52 356,00 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 1 335,00 zł. Zatem może przekazać na konto parafii, a następnie odzyskać od urzędu skarbowego:

(52356,00 zł – 1335,00 zł) × 6% = 3061,25 zł.

Jak poprawnie dokonać darowizny, którą można odpisać?

Wpłata musi zostać dokonana do końca roku podatkowego (do 31 grudnia), a nie w okresie wypełniania druku PIT (czyli w kwietniu/maju następnego roku kalendarzowego).

Odpisać można jedynie darowizny przekazane przelewem lub wpłatą bezpośrednio na konto parafii, podają w tytule przelewu „cel kultu religijnego”. Dowód przelewu należy zachować przez 6 lat do ewentualnej kontroli skarbowej.

Jak uzyskać odliczenie?

Należy wypełnić formularz PIT/O podając nazwę i adres parafii (zgodnie z danymi na blankiecie) oraz podając kwotę odliczenia nie większą niż 6% dochodu.

W formularzu PIT-36 lub PIT-37 w sekcji „Odliczenia od dochodu – Odliczenia wskazane w części B załącznika PIT/O” należy podać kwotę odliczenia zgodną z PIT/O. Ponadto, w odpowiedni miejscu w formularzu, należy wskazać numer rachunku bankowego do otrzymania zwrotu.

Oba formularze należy przesłać do Urzędu Skarbowego. Nie musimy dołączać potwierdzeń przelewów, chyba że zostaniemy do tego wezwani przez organ kontrolny.

Rozliczenia wspólne

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie i posiadających wspólność majątkową, kwotę 6% oblicza się od sumy dochodów małżonków.

Inne ulgi i odpisy

Limit 6% dochodu jest wspólny (sumowany) dla innych darowizn odliczanych od podatku, m.in. od oddanej krwi (krwiodawcy) czy innych ustawowo określonych organizacji.

Darowizny na rzecz kultu religijnego nie odbierają możliwości przekazania dodatkowe 1% podatku na rzecz innych organizacji pożytku publicznego.