Słownik organowy

Dla mniej zorientowanych przygotowaliśmy niewielki słownik terminów dotyczących budowy organów.

Cięgło – uchwyt pozwalający na włączenie lub wyłączenie głosu. Ma wygląd gałki, którą pociąga się lub wsuwa. Dzięki odpowiedniej kombinacji gałek organy grają głośniej lub ciszej.


Głos organowy – zbiór podobnie zbudowanych piszczałek różniących się wysokością wydobywanego dźwięku. Ilość piszczałek w głosie jest taka sama jak ilości klawiszy na klawiaturze. Głos może imitować różne instrumenty, np. flety, skrzypce, trąbki, głos chóru itd.


Klawiatura pedałowa – klawiatura znajdująca się na podłodze służąca do gry stopami. Klawiatura pedałowa zwykle odpowiada za niskie, basowe tony. Układ pedałów jest taki sam jak na klawiaturze fortepianu; są jednak znacznie większe by ułatwić grę nogami. Klawiatura pedałowa w naszych organach ma 27 klawiszy (pedałów)


Manuał (łac. manus – ręka) – klawiatura organowa do gry przy użyciu rąk. W naszych organach znajduje się jeden manuał, choć w większych organach występuje ich więcej, zwykle 2-4. Największe na świecie organy mają 7 manuałów.


Prospekt organowy (łac. prospectus – widoczność; coś co jest widoczne) – fragment szafy organowej z wyeksponowanymi piszczałkami. Spełnia dwie funkcje: estetyczną a także zapewnia otwory w szafie organowej przez które może wydobywać się dźwięk. Piszczałki umieszczone w prospekcie naszych organów są częścią działającego głosu. Należy pamiętać, że prospekt to jedynie niewielki fragment piszczałek znajdujących się w instrumencie.