RADA PARAFIALNA

Ze statutu Rady Parafialnej:

“Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Wilkszynie, powołuje społeczny organ doradczy – Radę Parafialną, zwaną dalej Radą, której zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.”

Statut Rady Parafialnej

W skład Rady Parafialnej na kadencję 2009-2014 wchodzą:

z urzędu:

 

1. Ksiądz Proboszcz,
2. Paweł Machnikowski — nadzwyczajny szafarz Komunii Św,
3. Bogdan Szymczyk — nadzwyczajny szafarz Komunii Św,


przedstawiciele katolików świeckich reprezentujących wsie z terenu parafii (z wyboru):

1. Edyta Gąsiecka — Pisarzowice,
2. Grzegorz Bogusławski — Pisarzowice,
3. Artur Ciesiółka — Pisarzowice,
4. Zbigniew Kramarski — Wilkszyn,
5. Marcin Szala — Wilkszyn,
6. Jolanta Lont — Wilkszyn.