AKCJA KATOLICKA

logo_akParafialny Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej w Wilkszynie (POAK) został powołany do życia 12 marca 2012 r. Należy do niego blisko 20 osób, z których większość bardzo aktywnie włącza się w życie parafii, a także archidiecezji oraz w inne działania społeczne. Tradycyjne akcje organizowane lub współorganizowane przez Akcję Katolicką to sierpniowy festyn parafialny Wawrzynki i odwiedziny św. Mikołaja w parafii.


Zarząd parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Wilkszynie tworzą:
– Kamilla Jasińska, prezes
– Eugeniusz Zaczek, wiceprezes
– Alina Studenny-Janiszewska, skarbnik

Czym jest Akcja Katolicka? Jest to stowarzyszenie świeckich katolików, które odrodziło się w 1996 r. na wzór działającej w Polsce przed II wojną światową Akcji Katolickiej. Zdaniem ks. kardynała Henryka Gulbinowicza – inicjatora odrodzenia się tego stowarzyszenia na terenie archidiecezji wrocławskiej – “ponowne zaistnienie Akcji Katolickiej w środowiskach diecezjalnych, parafialnych w jej nowej strukturze, a także współczesnych, a więc odpowiadającym dzisiejszym warunkom i potrzebom formach oddziaływania apostolskiego, jest koniecznością obecnego czasu zbawienia. Akcja Katolicka postrzegana jest jako ważny element nowej ewangelizacji. Katolicy świeccy zrzeszeni i uformowani w Akcji Katolickiej mogą kształtować od wewnątrz, w duchu zasad katolickiej nauki społecznej struktury życia społecznego w obszarach kultury, oświaty, życia zawodowego, polityki, działalności społecznej i samorządowej”.

Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, a jej patronami są: św. Wojciech, św. Jan Chrzciciel i św. Jadwiga Śląska.

Zob. Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej

poak_wilkszyn_czlonkowie_i_sympatycy_x_2012_0  poak_wilkszyn_czlonkowie_x_2013

Jeśli chcesz się do nas przyłączyć, skontaktuj się z nami!

e-mail: kamilla.jasinska@gmail.com, tel. 519 305 402


Nr rachunku bankowego:
BGŻ BNP PARIBAS  34 1600 1462 1872 1557 6000 0001

Dane do przelewu/wpłaty:
Akcja Katolicka – oddział Wilkszyn
ul. Szkolna 1
55-330 Wilkszyn