SPOWIEDŹ ADWENTOWA 2016 W DEKANACIE

1. 13.12. wtorek – Miękinia 9.00 – 10.00 i 17.00 – 18.00

2. 14.12. środa – Mrozów 9.00 – 9.30 i 17.30 – 18.00
Krępice 16.30 – 17.00

3. 15.12. czwartek – Święte 18.00 – 18.30
Źródła 16.30 – 17.00
Juszczyn 17.00 – 17.30

4. 16.12. piątek – Brzezinka 18.30 – 19.00
Brzezina 17.00
Prężyce 17.00

5. 17.12. sobota – Wilkszyn 9.00 – 9.30 i 17.00 – 17.30

6. 19.12. poniedziałek – Lutynia 9.00 – 10.00 18.00
Wróblowice 16.30

7. 12.12. wtorek – Głoska 16.30
Białków 17.00

8. 20.12. wtorek – Kryniczno 18.00