Proces synodalny

» Weź udział w ankiecie «

Po co?

Celem procesu synodalnego jest wspólne rozeznawanie dróg, na które Duch Święty woła Kościół, doświadczenie współodpowiedzialności za życie Kościoła i uczestnictwa w jego misji. Odpowiedzi, których udzielimy na etapie diecezjalnym, zostaną przekazane polskiemu episkopatowi, następnie poprzez etap kontynentalny staną się punktem wyjścia do prac Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie w październiku 2023.

Kto?

Do udziału w procesie synodalnym zaproszony jest każdy, kto chce pomóc Kościołowi w poszukiwaniu dobra i prawdy. Wszyscy, którzy chcą i mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Ważne, aby w czasie spotkań synodalnych mogły się wypowiedzieć osoby, których głos rzadko jest wysłuchiwany.

Jak w praktyce?

Proces synodalny to słuchanie siebie nawzajem z otwartością na doświadczenia i perspektywę drugiego człowieka, dlatego wymaga czasu i uważności. Ma prowadzić do rozeznawania woli Bożej, dlatego powinien być zakorzeniony w modlitwie i medytacji Słowa Bożego.
Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”. Papież Franciszek zaprasza nas do zastanowienia się nad pytaniem fundamentalnym: Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w waszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Archidiecezji wrocławskiej.

 

» Weź udział w ankiecie «