15 Niedziela zwykła

Z kalendarza liturgicznego

  • 15.07, poniedziałek – św. Bonawentury
  • 16.07, wtorek – NMP z Góry Karmel
  • 20.07, sobota – bł. Czesława, głównego patrona Wrocławia

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Kancelaria czynna w dni powszednie mszach świętych – patrz: intencje.
  2. Dziękuję Matkom Różańcowym z róży Pani Czarnieckiej za złożoną ofiarę na pompę na cmentarzu w kwocie 500 zł.
  3. Dzisiaj o godz. 16:00 spotkanie z Radą Parafialną i Akcją Katolicką.
  4. 3 sierpnia wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
  5. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. W przedsionku kościoła dostępne są wydania Gościa Niedzielnego oraz Nowego Życia.
  6. Składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy wpłacając na konto parafialne pomagają utrzymać parafię.

Zapowiedzi przedślubne

Zapowiedź I:
Tomasz Główka
Wilkszyn
&
Anna Jaruga
Wilkszyn

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie im małżeństwa, zobowiązany jest poinformować o tym Proboszcza parafii. Takimi przeszkodami są m.in.: trwanie w innym, ważnym ślubie kościelnym (małżeńskim, kapłańskim, zakonnym) czy też bliskie pokrewieństwo lub powinowactwo.