Obecnym gospodarzem parafii jest ks. kan. Zbigniew Bortnik, ur. 25 sierpnia 1961 roku w Topoli k. Ząbkowic Śląskich.

Zdjęcie ks. Zbigniewa Bortnika
fot. Sylwester Stępień, 2021

Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1986 roku, a proboszczem parafii w Wilkszynie został ustanowiony 13 marca 1998 roku.

Przed objęciem urzędu pracował jako wikariusz w Wołowie (1986-1989), Świdnicy (1989-1992), na wrocławskich Stabłowicach (1992-1996) oraz Praczach Odrzańskich (1996-1998).