Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie po każdej Mszy świętej. Ewentualne zmiany funkcjonowania kancelarii publikowane są w ramach ogłoszeń parafialnych.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Intencje mszalne można również zamawiać w zakrystii po każdej mszy.

Spis treści

Sakramenty

Chrzest dziecka

Datę chrztu należy uzgodnić z proboszczem parafii co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

Potrzebne dokumenty

Chrzest jest sakramentem, przez który dziecko zostaje przyjęte do Kościoła. Jest on odnotowywany w księgach parafialnych. Aby upewnić się co do poprawności wpisywanych danych oraz co do spełnienia wymogów stawianych rodzicom chrzestnym, wymaga się dostarczenia następujących dokumentów:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
 2. jeśli rodzice zawarli ślub kościelny i odbył się on poza naszą parafią – świadectwo ślubu kościelnego wydane przez tamtejszą parafię;
 3. dane personalne rodziców chrzestnych, w szczególności:
  • imię oraz nazwisko,
  • dokładny adres zamieszkania,
  • wiek,
  • wyznanie (rzymskokatolickie, grekokatolickie, itd.),
  • wykonywany zawód;
 4. jeśli rodzic chrzestny mieszka poza tutejszą parafią – opinia od proboszcza parafii, na terenie której zamieszkuje rodzic chrzestny (zameldowanie nie ma w tym przypadku znaczenia, liczy się miejsce zamieszkania);
 5. jeśli rodzicem chrzestnym ma zostać uczeń szkoły średniej – kopia ostatniego świadectwa szkolnego zawierającego ocenę z katechezy.

Rzeczy potrzebne w czasie ceremonii chrztu

Poniższe rzeczy należy zakupić we własnym zakresie oraz przynieść na obrzęd udzienia sakramentu chrztu dziecka:

 • biała świeca chrzcielna,
 • biała szata.

Można je zakupić w księgarni archidiecezjalnej (koło katedry we Wrocławiu), sklepach z dewocjonaliami lub w sklepach internetowych.

Wymogi stawiane rodzicom chrzestnym

Rodzic chrzestny jest gwarantem, że dziecko zostanie wychowane w wierze katolickiej. Dlatego może nim zostać jedynie osoba, która:

 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem,
 • ma co najmniej 16 lat,
  • jeśli jest w wieku szkolnym – uczęszcza na katechezę
 • przyjęła sakrament chrztu, bierzmowania oraz przyjęła I komunię
 • jeżeli żyje z partnerem – zawarła ślub kościelny,
 • nie jest wykluczona ze wspólnoty Kościoła (np. przez ekskomunikę) lub objęta inną karą kościelną.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z proboszczem.

Bierzmowanie

Bierzmowanie w naszej parafii odbywa się co ok. 2 lata. Przed bierzmowaniem kandydat musi ukończyć kurs. Terminy spotkań podawane są w ramach ogłoszeń parafialnych.

Potrzebne dokumenty

 • jeżeli kandydat został ochrzczony poza parafią – świadectwo chrztu wydane przez parafię, w której udzielono chrztu;
 • jeżeli kandydat uczęszcza do szkoły – zaświadczenie od katechety o uczestnictwie w katechezie szkolnej.