KANCELARIA PARAFIALNA

Kancelaria czynna jest w dni powszednie po każdej Mszy świętej. Istnieje możliwość ustalenie indywidualnego terminu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy świętej.

Kontakt telefoniczny: 71 317 11 12 lub 601 873 787.

 

Chrzest dziecka

Datę chrztu należy uzgodnić z proboszczem parafii co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:

 1. Odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Jeżeli ślub kościelny rodziców odbył się poza parafią – świadectwo ślubu.
 3. Dane personalne rodziców chrzestnych:
  • imię oraz nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • wiek,
  • wyznanie,
  • zawód.
 4. Jeżeli chrzestny(-na) pochodzi spoza parafii – opinia od proboszcza parafii, na terenie której zamieszkuje chrzestny(a).
 5. Jeżeli chrzestnym ma zostać uczeń szkoły średniej – kopia świadectwa szkolnego zawierającego ocenę z katechezy.

Rzeczy potrzebne w czasie udzielania sakramentu, które należy zakupić we własnym zakresie:

 • świeca chrzcielna (tzw. gromnica)
 • biała szata (szatka chrzcielna)

Wszystkie rzeczy można zakupić w księgarni archidiecezjalnej koło katedry lub w innym sklepie z dewocjonaliami.

Wymogi stawiane rodzicom chrzestnym:

Chrzestny jest gwarantem, że dziecko zostanie wychowane w wierze katolickiej. Dlatego chrzestnym może zostać jedynie osoba, która:

 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem,
 • ma co najmniej 16 lat,
  • jeżeli jest w wieku szkolnym – uczęszcza na katechezę,
 • przyjęła sakrament chrztu, eucharystii i bierzmowania,
 • jeżeli żyje z partnerem – zawarła ślub kościelny,
 • nie jest wykluczony ze wspólnoty Kościoła (np. przez ekskomunikę) lub objęty inną karą kościelną.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z proboszczem.

Bierzmowanie

Kandydat do bierzmowania musi ukończyć przygotowanie do Sakramentu. Terminy spotkań podawane są w ramach ogłoszeń parafialnych.

Dokumenty potrzebne do bierzmowania:

 • jeżeli kandydat został ochrzczony poza parafią – świadectwo chrztu z parafii, w której został udzielony
 • jeżeli kandydat uczęszcza do szkoły – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej